Förhandsavgöranden av EU-domstolen: Utvecklingen av svenska domstolars hållning och praxis 2010-2015 (2016:9)

Förhandsavgöranden av EU-domstolen: Utvecklingen av svenska domstolars hållning och praxis 2010-2015 (2016:9)
Författare: 

Sverige fick under föregående decennium kritik från EU-kommissionen för att svenska domstolar sällan hörde av sig till EU-domstolen för tolkning av EU-rätten inom ramen för s.k. förhandsavgöranden. Sedan dess har det kommit ny rättspraxis och den svenska lagen har ändrats. I den här rapporten – en uppföljare till en rapport från 2010 – diskuteras huruvida det har skett någon förändring i de svenska domstolarnas syn på när förhandsavgörande ska begäras från EU-domstolen.

Publikationen är på svenska, med en sammanfattning på engelska. Den ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s konstitutionella utveckling.

Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet. Han är även med stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse verksam vid the Institute of European and Comparative Law vid the University of Oxford och Senior Research Fellow vid St Hilda´s College, Oxford.