Humanitarian aid policy in the EU´s external relations: The post-Lisbon framework (2016:3)

Med Lissabon­fördraget har EU fått uttrycklig kompetens när det gäller humanitärt bistånd. Det har med­fört en rad juridiska och institutionella ut­maningar som analyseras i denna rapport. För­fattarna beskriver också hur dessa utmaningar kan hanteras. Rapporten är den sjätte inom ramen för Sieps forsknings­projekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget.

Peter Van Elsuwege är professor i EU-rätt och direktör vid Ghent European Law Institute (GELI). Jan Orbie är professor vid statsvetenskapliga institutionen och chef för Centrum för EU-forskning vid universitetet i Ghent. Fabienne Bossuyt är forskarassistent på Centrum för EU-forskning vid universitetet i Ghent