Lärlingsutbildning – Svenska erfarenheter och initiativ i ett europeiskt perspektiv (2014:4)

Författare: 

En lösning som ofta föreslås för att minska arbetslösheten bland unga i EU är det klassiska lärlingssystem som förekommer i exempelvis Tyskland. Professor Jonas Olofsson går i den här rapporten igenom och drar lärdomar av lärlingssystemen i Danmark, England, Norge, Tyskland och Österrike. Han menar att Sverige i dag saknar flera grundläggande förutsättningar för en klassisk lärlingsmodell, som exempelvis tydliga styrsystem och stödstrukturer för lärlingsutbildning. Han menar vidare att EU:s allians för lärlingsutbildning bör följas av konkreta strategier i syfte att skapa gemensamma regler och minimiåtgärder för lärlingsutbildning.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

Jonas Olofsson är professor i ekonomisk historia och verksam vid Malmö högskola. Han är även verksam som projektforskare vid forskningsinstitutet Ratio.