Leader or Foot-Dragger? Perceptions of the European Union in Multilateral International Negot (2006:1)

Författare: 

EU:s ökade inflytande i världspolitiken har gett upphov till en livlig debatt om vilket inflytande unionen faktiskt har, dess grad av samstämmighet och de kvaliteter som kännetecknar dess beteende.

Den här rapporten bedömer hur EU uppfattas av andra stater i internationella multilaterala förhandlingar. Genom att använda begrepp och idéer från roll-teori frågar sig författaren vilka roller och kännetecken andra aktörer förknippar med EU.

Rapporten presenterades vid seminariet EU som aktör på den globala arenan och ingår i forskningsprojektet EU:s nya gränser: möjligheter och utmaningar

icon 2006:1 Leader or Foot-Dragger? Perceptions of the European Union in Multilateral International Negot (160.38 kB)