Lissabonfördraget (2008:11)

En genomgång av Lissabonfördragets viktigaste förändringar samt en belysning av  problematiken kring dess ratificering i Sverige och övriga medlemsstater.

Även om det finns vissa begränsade delar av rapporten som behandlar frågor vilka idag endast har historisk betydelse framförallt vad gäller den debatt och process som följde efter det negativa utfallet i den irländska folkomröstningen 2008, har beskrivningen av vad Lissabonfördraget innebär fortfarande full giltighet och de frågor som lyfts fram har fått förnyad betydelse. Av denna anledning har Sieps gjort en nytryck av rapporten, den återfinns nedan.

Rapporten presenterades vid seminariet Hur ändras EU? Om Lissabonfördraget och ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

Lissanbonfördraget (konsoliderad version) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna finns här.

Läs mer om Lissabonfördraget på www.lissabonfordraget.se