Skyddet av grundläggande fri- och rättigheter i framtidens EU (2003:11)

Författare: 

I rapporten diskuteras dels förslaget att införliva EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna i ett framtida fördrag, dels förslaget att EU skall tillträda Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

Rapporten presenterades vid seminariet Vissa konstitutionella frågor i framtidens EU och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004

icon Skyddet av grundläggande fri- och rättigheter i framtidens EU (206.01 kB)