TGAE 2011: The Contribution of 16 European think tanks to the Polish, Danish and Cypriot Trio Presidency of the European Union

Författare: 

Med inrättandet av en permanent ordförande för Europeiska rådet och en “Hög Representant” för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, ändrade Lissabonfördraget villkoren för de roterande EU-ordförandeskapen. I en ny rapport från samarbetsprojektet Think Global – Act European (TGAE), granskas frågan med utgångspunkt i det gemensamma programmet för Spaniens, Belgiens och Ungerns kommande ordförandeskap. Rapporten innehåller bidrag och rekommendationer från experter vid 16 europeiska forskningsinstitut och tankesmedjor, däribland Sieps.

Projektet Think Global – Act European (TGAE) leds av det franska institutet Notre Europe. Syftet är att bidra med forskningsbaserad kunskap i frågor som gemensamt prioriteras av de länder som utgör ordförandetrion. Sieps är svensk partner i TGAE-samarbetet och i årets rapport medverkar för Sieps räkning Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi, Jörgen Hettne, forskare i juridik och Fredrik Langdal, utredare i statsvetenskap.

Den fullständiga versionen av rapporten är på engelska och kan laddas ned på Notre Europe´s webbplats. De artiklar som Sieps har bidragit med finns att ladda ner nedan.

Rapporten ingår i Sieps forskningsprojekt Det roterande ordförandeskapet.