22 februari Europa och finanskrisen - lärdomar från psykologin

Den finansiella krisen har producerat en rad nationalekonomiska analyser och finansmarknadsreformer har följt i ett rasande tempo. I forskningsrapporten The Financial Crisis  - Lessons for Europe from Psychology tar Professor Henry Montgomery analysen ett steg längre genom att betrakta den finansiella krisen utifrån ett psykologiskt perspektiv. Författaren redogör för de kognitiva felbedömningar hos finansmarknadens professionella aktörer - och även hos den breda allmänheten - som ledde fram till finanskrisen. I rapporten diskuteras också lämpliga policyåtgärder, mot bakgrund av redan beslutade finansmarknadsreformer. Rapporten ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen.

Talare
Henry Montgomery, professor, docent, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Kommentatorer
Kerstin Hessius, vd, Tredje AP-fonden
Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare, Finansdepartementet

Moderator
Per Lindvall, ekonomijournalist/börskrönikör, E24

Tid: Tisdagen den 22 februari kl. 10:00 – 12:00
Registrering och kaffe från kl. 09:40
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Sista dag att anmäla sig är den 17 februari. Seminariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Samtliga deltagare erhåller ett exemplar av rapporten.

Anmälan