Sieps utbildningspodd – ordförandeskapet

Denna podcast produceras som en del i Sieps uppdrag att tillhandahålla relevanta utbildningar om EU. Den lanserades hösten 2022 inför Sveriges ordförandeskap för Europeiska unionens råd följande halvår. Under ordförandeskapet våren 2023 fokuserar Sieps Podcast på ordförandeskapet.