Företagsförvärv inom EU - rättsliga problem för stora företag med liten hemmamarknad (2003:16)

Författare: Bernitz Ulf

Bakgrunden till rapporten var den debatt som fördes i Sverige i samband med att kommissionen motsatt sig några uppmärksammade fusioner med svenska storföretag inblandade. De båda svenska och finländska statsministrarna samt framstående företagsledare riktade kritik mot kommissionens tillämpning av det konkurrensrättsliga regelverket.

Kritikerna hävdade bland annat att kommissionens tillämpning slår hårdare mot planerade fusioner i små medlemsstater. Låg det något i kritiken att kommissionens tillämpning av det nuvarande regelverket om fusionskontroll innebär att det är svårare att genomföra planerade företagsförvärv mellan två bolag i en mindre medlemsstat än i en stor medlemsstat?

Rapporten ingår i forskningsprojektet Företagsförvärv inom EU.