The Role of the National Courts in the European Union: (2005:10)

Författare: Groussot Xavier

I rapporten "The Role of the National Courts in the European Union: A Future Perspective" behandlas hur de nationella domstolarna i EU tillämpar EG-rätten. Enligt författaren befinner sig EU just i ett "konstitutionellt momentum". Även om det konstitutionella fördraget inte kommer att träda ikraft kommer det troligen att påverka rollen för de nationella domstolarna i unionen.

Det konstitutionella fördraget har på nytt öppnat debatten om flera kontroversiella konstitutionella frågor som företrädesrätten, tilldelning av kompetenser och kompetenz-kompetenz. Alla dessa frågor hör ihop med rollen för nationella domstolar.

Vidare har EG-domstolen utvecklat en praxis om nationella domstolars mandat och skyldigheter. I rapporten visas att denna rättspraxis fortfarande är under utveckling och att viktiga avgöranden har kommit från domstolen under senare år.

Rapporten presenterades vid seminariet The Role of the National Courts in the European Union: A Future Perspective och ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?