A New Proposal for a Regulation on Mutual Recognition of Goods (2007:3epa)

Författare: Reichel Jane

Denna European Policy Analysis behandlar kommissionens förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av varor.

Förslaget innebär att medlemsstaterna måste uppfylla en rad förvaltningsrättsliga krav och förfaranden när de inte accepterar varor från andra medlemsstater. Är detta ett steg mot en gemensam europeisk förvaltningsrätt, frågar sig författaren.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s inre marknad: effekter på centrala områden.