Från Rom till Berlin - EU 50 år (2007:3op)

Författare: Westberg Jacob, von Sydow Göran, Ström Melin Annika, Gustavsson Sverker

2007 är det 50 år sedan Romfördraget undertecknades. Detta har uppmärksammats brett. Sieps och Utrikespolitiska institutet arrangerade den 18 april 2007 ett seminarium i Stockholm med utgångspunkt i integrationsprocessens 50 första år.

Talarna fick med avstamp i Berlindeklarationen resonera om integrationsprocessens drivkrafter, mål, medel och värden. Inläggen av de talare som bjudits in av Sieps finns samlade i denna publikation.

Rapporten presenterades vid Sieps årskonferens Från Rom till Berlin – EU 50 år och ingår i forskningsprojektet Representation, delegation och demokrati.