Empowering national courts in EU law

Författare: Wong Christoffer, Inghammar Andreas, Groussot Xavier, Bruzelius Anette

De nationella domarna kan inte förhålla sig passiva tillgemenskapsrätten. Ett mer aktivt förhållningssätt erfordras om EU-rätten ska tillämpas korrekt i Sverige.

Det är för fåfall där svenska domstolar begär förhandsavgörande avEG-domstolen. Antalet förhandsavgöranden har i genomsnittbegärts i cirka fem fall per år.

Rapporten presenterades vid seminariet Empowering national courts in EU law och ingår i forskningsprojektet Den svenska förvaltningsmodellen och EU.