Regelförenkling genom konsekvensutredningar

Författare: Erlandsson Magnus

Enklare regler och lagar är numera en officiell målsättning på såväl europeisk som nationell nivå. EU-kommissionen driver på för att medlemsländerna ska minska de administrativa bördorna - inte minst för företag – och kräver att länderna i förväg utreder konsekvenserna av föreslagna regler och beslut.

Ansträngningarna till trots, har resultaten hittills dock varit blygsamma.

I Sieps-rapporten Regelförenkling genom konsekvensutredningar hävdar statsvetaren Magnus Erlandsson att Sverige inte lever upp till kraven och att konsekvensutredningarna bara har blivit ”ännu en ruta att bocka för”.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Representation, delegation och demokrati och presenterades vid seminariet Att förenkla regler och lagar - svårigheter och förslag till lösningar.