Pressfriheten i Europa och EU - Ungerns medielag i ett rättsligt sammanhang

Författare: Nergelius Joakim

I slutet av förra året antog det ungerska parlamentet en ny medielag. Den möttes av kraftiga reaktioner och ansågs bland annat utgöra ett hot mot pressfriheten samt vara oförenlig med EU-rätten.

Även Europeiska kommissionen ifrågasatte lagen, vilket ledde till den omarbetade version som det ungerska parlamentet godkände i början av mars. Bland andra Europaparlamentet har dock försäkrat att man noga kommer att följa hur lagen tillämpas.

I den här analysen granskar författaren hur den nya medielagen förhåller sig till EU-rätten, i vilken utsträckning lagen utgör ett hot mot ”det fria ordet” samt om den kan anses strida mot europeiska principer för yttrandefrihet.

Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling och presenterades vid seminariet EU-rätten, Ungern och pressfriheten.