The Danish EU Presidency 2012: A Midterm Report

Författare: Sørensen Catharina, Hassing Nielsen Julie, Adler-Nissen Rebecca

Trots att de roterande ordförandeskapen har förlorat i tyngd i och med Lissabonfördragets ikraftträdande, har det land som håller i ordförandeklubban i sex månader fortfarande en viktig roll. För Danmark, ordförandeland under den första halvan av 2012, har den pågående krisen i eurozonen inneburit stora utmaningar.

Likt Sverige står man utanför eurosamarbetet och har därmed delvis varit utestängd från det mest avgörande beslutsfattandet.

I den här publikationen analyserar författarna förutsättningarna för det danska ordförandeskapet och avlutar med en utvärdering av vad man trots omständigheterna har åstadkommit under de första månaderna. Publikationen ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet och presenterades vid seminariet Det danska ordförandeskapet.