The Hungarian Constitution of 2012 and its Protection of Fundamental Rights

Författare: Nergelius Joakim

Den nya ungerska grundlagen – som trädde i kraft i januari 2012 – har varit föremål för omfattande internationell kritik.

Syftet med den här analysen är att förklara vad kritiken gäller och att granska diskussionen om grundlagen ur ett rättsligt och konstitutionellt perspektiv. Författaren resonerar också kring de möjliga effekterna av de rättsliga åtgärder som EU redan har vidtagit eller kan komma att vidta mot Ungern.

Publikationen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.