Vad kan vi lära av eurokrisen?

Författare: Jerneck Magnus

De politiska konsekvenserna av eurokrisen är omfattande. Eurogruppens roll har stärkts samtidigt som avståndet mellan eurozonens medlemmar och övriga EU-länder har ökat.

Motsättningarna när det genomförandet av olika stödpaket har förändrat maktbalansen i EU och banat väg för en mer konfliktfylld förhandlingskultur. Den värsta krisen i det moderna europaprojektets historia har också öppnat för tidigare otänkbara överstatliga lösningar. Såväl finanspakten som idén om striktare reglering av de europeiska bankerna, med gemensamma stödfonder och en gemensam finansinspektion, är ett tydligt steg mot mer union.

I den här analysen redogör Magnus Jerneck för krisens förlopp och dess konskevenser för EU-samarbetet. Publikationen ingår i projektet EU och EMU efter den ekonomiska krisen.