EU som krishanterare: Ekonomisk styrning och finansiell stabilitet (2013:3)

Författare: Hjeds Löfmark Monika, Eriksson Jonas

Den ekonomiska krisen har visat på svagheter i EU:s och EMU:s strukturer. EU: s åtgärder för att hejda krisen har introducerats i snabb takt och det har i bland varit svårt att följa med i utvecklingen.

För att bidra till ökad kunskap och underlätta diskussion har Sieps tagit fram en rapport som är tänkt att fylla tre syften. För det första redogör den för de olika lagstiftningspaket och pakter som kommit upp på EU:s dagordning sedan våren 2010. För det andra analyserar författarna möjliga effekter av förändringarna. För det tredje diskuteras vilken betydelse de olika initiativen kan få för svensk del.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.