Förtroendet för det europeiska unionsprojektet

Författare: Gustavsson Sverker

Förtroendet för det europeiska unionsprojektet sviktar eftersom skillnaden mellan politisk och ekonomisk liberalism inte är tillräckligt tydliggjord. Det hävdar Sverker Gustavsson i den här europapolitiska analysen.

Partier, intresseorganisationer och opinionsbildare bör därför tydliggöra innebörden av projektet och klargöra hur motsättningarna ser ur. Annars kommer det med tiden att bli allt svårare för medborgarna att förstå poängen med EU-medlemskapet, menar författaren.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s politiska system.