Arbetslöshet och utanförskap bland unga i Europa: En makroekonomisk studie av NEET

Författare: Hjeds Löfmark Monika, Eriksson Jonas

Den globala finansiella krisen har drabbat den unga arbetskraften särskilt hårt. Ett stort problem är att det nu finns många unga som har hamnat vid sidan av samhället och som varken arbetar eller studerar.

Detta har gett upphov till begreppet NEET, som står för ”not in employment, education or training”. I den här rapporten undersöker författarna Monika Hjeds Löfmark och Jonas Eriksson relationen mellan NEET och ett antal makroekonomiska faktorer.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.