EU i riksdagen

Författare: Mårtensson Moa, Persson Thomas, Blomgren Magnus, von Sydow Göran, Karlsson Christer, Liljeqvist Nina, Hettne Jörgen, Auel Katrin, Wetter Ryde Anna

De nationella parlamenten fyller en viktig funktion i EU-samarbetet. I ett jämförande perspektiv har Sveriges riksdag utvecklat en stark roll. Mer offentlig debatt om EU-frågor skulle dock stärka demokratin. (2019:1op)

I den här volymen sammanställs aktuell forskning om den svenska riksdagens och de politiska partiernas arbete med EU-frågor.

Fyra kapitel bidrar med en diskussion med utgångspunkt i olika frågeställningar:

  • Lever de politiska partierna upp till sin roll att vara en demokratisk länk mellan medborgarna och EU?

  • Finns det en aktiv opposition i svensk EU-politik?

  • Är det lämpligt att riksdagen interagerar direkt med EU eller bör det enbart ske genom regeringen?

  • Hur ser riksdagens EU-arbete ut vid en jämförelse med andra nationella parlament?

Utifrån denna forskning framgår att riksdagen är ett av de mer aktiva nationella parlamenten. Däremot kan både riksdagen och de politiska partierna bli bättre på att debattera EU-frågor.

Volymen är en del av Sieps arbete med analyser om hur EU:s demokratiska process kan utvecklas.