First steps on the EU stage: Germany’s new coalition offers continuity and change

Författare: Kreilinger Valentin

När Tysklands nya regeringskoalition enades om en ambitiös agenda för EU-politiken väcktes förväntningar om EU-samarbetet skulle få ny fart. Det krävs dock kompromisser på många nivåer för att uppfylla det aviserade målet om ett starkare Europa, skriver Valentin Kreilinger, forskare i statsvetenskap vid Sieps. (2022:5epa)

När Tysklands nya koalitionsregering presenterade höga ambitioner för Europapolitiken väckte det förväntningar på ny fart i EU-samarbetet. Ett gemensamt mål är att alla tre partier – socialdemokrater, gröna och liberaler – vill se ett starkare EU.

Men vad innebär det i konkreta termer? Vilka europeiska prioriteringar har ”trafikljuskoalitionen” och hur passar de in i EU:s beslutsfattande?

I denna Europapolitiska analys analyserar Valentin Kreilinger, forskare i statsvetenskap vid Sieps, koalitionens 178 sidor långa program, både när det gäller enskilda politikområden och i fråga om EU:s roll.

Hans analys visar att den här koalitionen har högre ambitioner för Europa än den tidigare. Den nya regeringens preferenser ligger också mer i linje med de ståndpunkter som förmedlas av EU:s institutioner och vissa av Tysklands partner inom EU.

För att omsätta ord i handling måste regeringspartierna dock övervinna viktiga politiska skillnader och nå kompromisser på EU-nivå. Förhandlingar med oppositionen kommer också att krävas.

Under de första veckorna i regeringsställning fick de nya ministrarna, och deras partier, dessutom snabbt ta ställning i frågor där det finns skiljelinjer, såsom det finansiella regelverket, taxonomin för hållbara investeringar och situationen i Ukraina. I den nuvarande krisen mellan Ryssland och Ukraina prövas även den nya tyska regeringens linje i förhållande till sina allierade.