Tysk-franskt EU-samarbete: möjlighet eller problem?

Katarina Engberg, seniorrådgivare på Sieps, presenterade på ett seminarium den 3 april 2019, sin publikation ”The Franco-German dialogue on the future of the EU”.

Bakom, och delvis dolt, av den kaotiska brexit-processen formerar sig det tysk-franska samarbetet i centrala EU-frågor. Den fransk-tyska dialogen låg till grund för den europeiska försoningen efter krigen.

Nu sker den under trycket från stora omvärldsförändringar som tvingar fram insikten om att EU utgör den nödvändiga plattformen för att kunna hävda europeiska intressen. Tysk-franska överenskommelser räcker inte för att EU ska komma överens, men de utgör en början. Men vad är det de kommer överens om? I vilka frågor har de olika uppfattningar? Vad betyder detta för Sverige?

Rikard Bengtsson, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet och Jan Amberg, minister vid UD:s enhet för Europeiska unionen, kommenterade. Direktör Göran von Sydow modererade diskussionen.

Läs mer

Europaportalen: Rapport: Frankrike och Tyskland överens i allt fler frågor

Svenska Dagbladet: ”Sverige måste påverka det tysk-franska samarbetet” 

Läs en sammanfattning

Datum
  • 3 april 2019 09:00 - 10:30
Plats
  • Sieps, Torsgatan 11, lokal Riksmötet.
Talare
  • Katarina Engberg, seniorrådgivare på Sieps
  • Rikard Bengtsson, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet
  • Jan Amberg, minister vid UD:s enhet för Europeiska unionen
  • T.f. Direktör Göran von Sydow modererar diskussionen
Dokument