Webbinarium 20 september: Long-term perspectives for refugees from Ukraine in the EU

Upp till sex miljoner människor som flytt från Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion åtnjuter rättsligt skydd i EU enligt det tillfälliga massflyktsdirektivet. Många av dessa riskerar att hamna i limbo när direktivet slutar gälla våren 2025 – om inte nya åtgärder sätts in. Under detta webbinarium presenteras och diskuteras möjliga lösningar utifrån en analys av Meltem Ineli Ciğer, expert på migrationslagstiftning.

 

För att stimulera till en diskussion om långsiktiga lösningar för ukrainska flyktingar har Sieps publicerat den europapolitiska analysen: ”When Temporary Protection Ends: longer-term solutions for refugees from Ukraine” av Meltem Ineli Ciger, docent  vid juridiska fakulteten Suleyman Demirel University.

Analysen undersöker vilka alternativ som står till buds för EU och medlemsstaterna när massflyktsdirektivet slutar gälla. Bland annat finns möjligheten att behandla asylansökningar från ukrainare på individuell eller kollektiv basis samt att ge ukrainare mer långvariga eller permanenta uppehållstillstånd. Författaren menar att samordnade åtgärder inom EU vore bättre än ett lapptäcke av nationella lösningar.

Vid detta webbinarium onsdagen den 20 september gick Meltem Ineli Ciger igenom resultatet av sin forskning och presenterade sina rekommendationer. En panel med representanter för akademi, civilsamhälle och beslutsfattare med ansvar för EU:s flyktingpolitik bidrog med kommentarer och reflektioner. Även publiken gavs möjlighet att bidra med frågor och synpunkter.

En inspelning kommer inom kort att finnas tillgänglig på den här sidan.

Datum
  • 20 september 2023 11:30 - 12:45
Talare
  • Meltem Ineli Ciger, docent, Suleyman Demirel University
  • Viktoryia Vaitovich, Policy Officer, European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
  • Cecilie Becker-Christensen Saenz Guerrero, Senior Policy Officer, UNHCR
  • Kamilla Solieva, politisk rådgivare hos MEP Damian Boeselager (Volt - G/EFA)
Moderator
  • Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap, Sieps
Övrigt
  • Webbinariet hålls på engelska.