Seminarium 30 juni: Sista dagen på Sveriges EU-ordförandeskap – hur gick det för de gröna frågorna?

En av Sveriges prioriteringar under våren har varit den gröna omställningen och framför allt klimatpaketet Fit for 55 framhävs bland ordförandeskapets viktigaste framsteg. Hur gick det egentligen för dessa och resten av de gröna frågorna? Hur kommer det se ut framöver när vi går mot val till Europaparlamentet 2024?

Det turbulenta omvärldsläget har präglat det svenska ordförandeskapet, som ägt rum i en tid av parallella kriser. Samtidigt har Sverige behövt leda slutförhandlingar kring många lagförslag innan val  till Europaparlamentet hålls våren 2024. Detta gäller inte minst de gröna frågorna, där en rad klimat- och miljörelaterade förslag har förhandlats både i ministerrådet och med Europaparlamentet. Viktiga överenskommelser har kunnat nås, men på andra områden så som återställandet av natur, förpackningar och förpackningsavfall samt reglering av avgaser har det gått trögare. Även konkurrenskraftsagendan som Sverige drivit har bäring på de gröna frågorna. Vilka utmaningar har Sverige mött under våren? Hur har regeringen lyckats i sin ambition att leverera ett transparent och effektivt ordförandeskap vad gäller den gröna omställningen?

Dessa med flera perspektiv på de gröna frågorna under Sveriges ordförandeskap diskuterades av politiska företrädare och experter under en paneldebatt organiserad av Sieps, Svenska institutet för Europapolitiska studier i samarbete med Statsvetenskapliga förbundet (Swepsa).

Diskussionen ägde rum under ordförandeskapets allra sista dag, på plats i Almedalen.

Information om seminariet finns även i Almedalens program.

Datum
  • 30 juni 2023 12:00 - 13:15
Plats
  • Visby/Almedalen, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal B25/27"
Talare
  • Jakop Dalunde, Europaparlamentariker
  • Magnus Nilsson, Miljökonsult och klimatpolitisk analytiker
  • Marie Trogstam, Avdelningschef Hållbarhet och Infrastruktur, Svenskt Näringsliv
  • Daniel Westlén, statssekreterare på Klimat- och näringslivsdepartementet
Moderator
  • Louise Bengtsson, forskare, Sieps