Sveriges Natur: Litet hopp för skogen under ordförandeskapet

Mats Engström, senior rådgivare på Sieps, ger i tidningen Sveriges Natur sin bild av hur det svenska EU-ordförandeskapet kommer att hantera miljöfrågorna. Engströms bild är inte helt överensstämmande med artikelns rubrik. (14 februari)