Stora idéer med Sverker Sörlin: Europeerna tar kontroll över sitt öde

Sieps direktör Göran von Sydow medverkar i podcasten Stora idéer med Sverker Sörlin, där samtalet handlar om Europas framtid. (21 maj)