Sverige 25 år i EU. Sammanfattningar av åtta forskningsrapporter

Författare: Bernitz Ulf, Reichel Jane, Åhman Karin, Sundström Göran, Jacobsson Bengt, Eggert Håkan, Langlet David, Engström Mats, Eriksson Jonas, Ljungkvist Malin, Rabinowicz Ewa, Sjödin Erik, Wadensjö Eskil

Hur har Sverige påverkats av att vara med EU? Den frågan aktualiserade Sieps år 2020 när Sverige hade varit medlem i 25 år. Sedan dess har åtta rapporter publicerats som belyser konsekvenser av medlemskapet på områden där kunskap saknades. Som avslutning finns nu sammanfattningar av de åtta rapporterna sammanställda i en antologi. (2021:2op)

Inför Sveriges kvartssekellånga medlemskap i EU identifierade Sieps politikområden och institutionella aspekter där det ännu i stor utsträckning saknades forskning. Studien visade att det fortfarande fanns behov av kunskap, bland annat om effekterna av reglerna för utstationering av arbetstagare och om utvecklingen inom politikområdena jordbruk, fiskeri, kemikalier och miljö. Hur svensk förvaltning och domstolsväsende har utvecklats under EU-medlemskapet samt Sveriges relation till euron visade sig vara ytterligare tre områden där det finns behov av forskning och kunskap.

I denna rapport sammanfattas de åtta rapporter som publicerades inom ramen för detta projekt:

  • Förhandsavgöranden av EU-domstolen 1995–2020: Genomslag och betydelse i Sverige av Ulf Bernitz
  • Tjugofem år av Europarätt i Sverige av Jane Reichel och Karin Åhman
  • Tjugofem år av gemenskap – statsförvaltningen och Europeiska unionen av Bengt Jacobsson och Göran Sundström
  • Svenskt yrkesfiske och EU 1995–2020 av Håkan Eggert och David Langlet
  • Sverige, EU-medlemskapet och kontrollen av farliga kemikalier av Mats Engström
  • Sverige och euron under 25 års EU-medlemskap av Jonas Eriksson och Malin Ljungkvist
  • Sverige i EU efter 25 år – jordbruket och livsmedelsindustrin av Ewa Rabinowicz
  • 25 år med utstationering av arbetstagare till och från Sverige – Reglering, omfattning och Arbetsmarknadseffekter av Erik Sjödin och Eskil Wadensjö

På temasidan Sverige efter 25 år i EU finns samtliga publikationer och tillhörande seminarier samlade.