Webbinarium 15 december: Strategisk autonomi sett från Norden

Begreppet strategisk autonomi har använts flitigt under de senaste årens krishantering och handlar inte längre enbart om EU:s säkerhet och försvar. Hur förhåller sig de nordiska länderna till denna strävan mot självständighet och handlingskraft? Likheter och skillnader i ländernas inställning diskuterades vid ett webbinarium den 15 december 2021.

EU:s förmåga att agera självständigt och främja sina intressen blivit en central fråga under senare år. Detta mot bakgrund av tilltagande global stormaktskonkurrens och krishantering på hemmaplan. Frågan om EU:s strategiska autonomi handlade inledningsvis om säkerhet och försvar men har gradvis kommit att omfatta allt fler policyområden såsom industripolitik, digitalisering och grön omställning. De nordiska medlemsstaternas intressen i EU sammanfaller på många plan. Hur förhåller sig Danmark, Finland och Sverige till diskussionen om strategisk autonomi och förslagen att stärka EU:s position i världen?

På detta webinarium presenterades rapporten Strategic autonomy – Views from the North.

Samtalet hålls på engelska.  

Webinar 15th of December - Strategic autonomy - a view from the North from Sieps on Vimeo.

Datum
  • 15 december 2021 11:00 - 12:30
Plats
  • Webbinariet hålls digitalt och kommer att visas i direktsändning på den här sidan. En inspelning kommer att bli tillgänglig i efterhand.
Talare
  • Tuomas Iso-Markku, forskare vid FIIA (Finnish Institute of International Affairs)
  • Niklas Helwig, Forskare vid FIIA (Finnish Institute of International Affairs)
  • Calle Håkansson, doktorand vid Malmö universitet och associerad medarbetare UI (Utrikespolitiska institutet)
  • Christine Nissen, forskare vid DIIS (Danish Institute for International Studies)
  • Kommentator: Kristi Raik, direktör vid Estniska utrikespolitiska institutet
Moderator
  • Jakob Lewander, utredare på Sieps